พรีออเดอร์ แผ่นเสียง Slow Reverse : 12th Anniversary Remastered Edition

พรีออเดอร์ ราคาพิเศษ 2,200 บาท (จากปกติ 2,600 บาท)

พรีออเดอร์ แผ่นเสียง Slow Reverse : 12th Anniversary Remastered Edition

พรีออเดอร์ ราคาพิเศษ 2,200 บาท (จากปกติ 2,600 บาท)

New Arrivals in store

Have fun shopping :)

The Moon Arrives

Slow Reverse's new album

Slow Reverse
The Moon Arrives

Slow Reverse's new album
20 tracks double-album
on CDs, LPs and cassettes.

>> Grab your copies here <<

  • 2-LP colored vinyl 2,500 Baht
  • 2-CD 800 Baht
  • 2-Cassette Tape 1,250 Baht

Slow Reverse's new single, All This Time and album preview.